Pavle Goranović, ministar kulture, sreo se sa Aleksandrom Đuravčevićem, koji će predstavljati Crnu Goru na 56. Bijenalu umjetnosti u Veneciji / Minister of Culture of Montenegro Pavle Goranović met with the artist Aleksandar Đuravčević, who will represent Montenegro at the 56th International Art Exhibition – la Biennale di Venezia

DSC_0005

23.03.2015.

MNE

Pavle Goranović, ministar kulture sreo se danas sa svjetski poznatim umjetnikom Aleksandrom Đuravčevićem, koji će predstavljati Crnu Goru na 56. Bijenalu umjetnosti u Veneciji.

Ministar Goranović i Aleksandar Đuravčević razgovarali su o projektu kojim će umjetnik predstaviti Crnu Goru na jednom od najznačajnijih umjetničkih događaja u svijetu.

Ministar Goranović istakao je zadovoljstvo što je u prilici da na samom početku svog mandata razgovara sa umjetnikom visokog nivoa, koji će italijanskoj i svjetskoj javnosti kroz umjetnost predstaviti naše stvaralaštvo, kulturu i Crnu Goru.
Aleksandar Đuravčević je ministru Goranoviću predstavio projekat Ti ricordi Sjećaš li se You remember koji se sastoji iz nekoliko različitih segmenata.

Sastanku su prisustvovali i Anastazija Miranović, komesarka i kurator, Danica Bogojević, zamjenica komesara, Nenad Šoškić, direktor Centra savremene umjetnosti i Dragica Milić, generalna direktorica Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo.

ENG

Minister of Culture of Montenegro Pavle Goranović met today with the world-renowned artist Aleksandar Đuravčević, who will represent Montenegro at the 56th International Art Exhibition – la Biennale di Venezia.
Minister Goranović and Aleksandar Đuravčević discussed the project with which the artist will represent Montenegro at one of the most important art events in the world.
Minister Goranović emphasized his pleasure to be in a position, at the very beginning of his term, to talk with a high-level artist who will showcase our creativity, culture and Montenegro to the Italian and international public through art.
Aleksandar Đuravčević presented to Minister Goranović the project named Ti ricordi Sjećaš li se You remember which consists of several different segments.
The meeting was attended by Anastazija Miranović, Commissioner and Curator, Danica Bogojević, Deputy Commissioner, Nenad Šoškić, Director of the Contemporary Art Centre and Dragica Milić, Director General, Directorate for Cultural and Artistic Creativity.

Komesarka Miranović predstavila Crnogorski paviljon na 56. Bijenalu umjetnosti u Veneciji / Commissioner Miranovic presented the Montenegrin pavilion at the 56th Biennale of Art in Venice

press

05.03.2015.

MNE

mr Anastazija Miranović, komesar i kurator Crnogorske postavke na 56. Bijenalu umjetnosti u Veneciji učestvovala je danas na završnom sastanku komesara zemalja učesnica na ovoj prestižnoj međunarodnoj smotri savremene umjetnosti sa Okwui Envezorom, umjetničkim direktorom i Paolom Baratom, predsjednikom Venecijanskog bijenala.
Miranović je prezentovala projekat Ti ricordi Sjećaš li se You Remember Aleksandra Đuravčevića koji predstavlja Crnu Goru na 56. Bijenalu umjetnosti u Veneciji.
Ove godine se obilježava 120 godina od prve smotre (1895), učestvuje 89 zemalja uz 44 prateća programa i 133 umjetnika po pozivu kuratora Enwezora.
Ceremonija svečanog otvaranja Crnogorskog paviljona je 7. maja u 18.30, Palazzo Malipiero (piano terra), San Marco 3078-3079/A, Ramo Malipiero.

ENG

MA Anastasija Miranovic, commissioner and curator of the Montenegrin display at the 56th Biennial of Art in Venice, participated today at the final meeting of the commissioners of the countries participating in this prestigious international review of contemporary art with Okwui Envwezor, artistic director and Paolo Baratta, President of the Venice Biennale.
Miranovic presented the project Ti ricordi Sjećaš li se You Remember byAleksandar Djuravcevic who represents Montenegro at the 56th Biennale of Art in Venice.
This year marks 120 years since the first Biennale (in 1895), 89 countries are participating with 44 supporting programs as well as 133 artists by invitation of the curator Enwezor.
The opening ceremony of the Montenegrin Pavilion will be on May 7th at 6.30 pm, Palazzo Malipiero (ground floor), San Marco 3078-3079/A, Ramo Malipiero.

Anastazija Miranović

Anastazija Miranović

CV MNE
mr Anastazija Miranović je diplomirana istoričarka umjetnosti, koja već dvadeset godina prati i afirmiše crnogorsku likovnu scenu kao likovni kritičar i kustos. Trenutno u zvanju muzejskog savjetnika. Bila je dugogodišnji autor i organizator izložbi u galerijama Centra za kulturu u Kotoru i Kulturnog centra u Baru, kao kustos i direktor, u kojima je afirmisala i promovisala crnogorsku likovnu scenu, posebno apostrofirajući savremenu produkciju.

Autor je brojnih predgovora za kataloge crnogorskih umjetnika različitih generacija, monografskih tekstova, kritičkih tekstova za stručne časopise, dnevne listove, radio i tv emisije, tekstova koji tretiraju problematiku savremene likovne umjetnosti, učesnica stručnih konferencija i panela iz domena savremene kulture i likovne umjetnosti. Bila je predsjednica ili članica svih značajnih stručnih i državnih žirija za vrednovanje likovnog stvaralaštva u Crnoj Gori, dugogodišnji urednik likovnog programa Barskog ljetopisa, autorka više individualnih i kolektivnih izložbi savremene likovne umjetnosti u zemlji i inostranstvu ( Njemačka, Austrija, Italija, Albanija, Turska).

Član je Društva istoričara umjetnosti Crne Gore i međunarodnih strukovnih organizacija ICOM-a i ICOMOS-a.

CV ENG
For the past twenty years, Anastazija Miranović, MA in Art History, has followed and promoted the Montenegrin art scene as an art critic and curator. She currently holds the position of Museum Advisor. She is a longtime author and organizer of exhibitions in the galleries of the Cultural Centre in Kotor and the Cultural Centre in Bar, where she worked as curator and director on the affirmation and promotion of the Montenegrin art scene, placing a special emphasis on contemporary production.

She is the author of numerous prefaces to catalogues of Montenegrin artists of different generations, author of monographs, critical articles for professional magazines, daily newspapers, radio and TV programmes, as well as texts dealing with issues in contemporary art. She participated in expert conferences and panels in the field of contemporary culture and visual arts. She was president and/or member of all major professional state juries for the evaluation of fine arts in Montenegro, a longtime editor of the art program at the festival The Chronicle of Bar (Barski ljetopis), author of several individual and collective exhibitions of contemporary art in the country and abroad (in Germany, Austria, Italy, Albania, Turkey).

Member of the Association of Art Historians of Montenegro and of the international professional organizations ICOM and ICOMOS.